Fonduri nerambursabile de pana la 200000 euro

AM POSCCE a anunțat lansarea apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 1.1.1. “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” – Axa prioritare 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient

Termen limită de depunere: 22.11.2014

Mod de depunere: on-line


Obiectivele programului:

 • – Sprijinirea intreprinderilor in cresterea cifrei de afaceri si a exporturilor;
 • – Realizarea de investitii moderne si, implicit, la cresterea productivitatii intreprinderilor;
 • – Sprijinirea intreprinderilor in introducerea de produse si tehnologii noi;
 • – Sprijinirea intreprinderilor romanesti pentru a deveni mai competitive pe piata internationala;
 • – Cresterea gradului de inovare cu aplicabilitate in industrie.

Solicitanții eligibili: 

Pentru această operațiune solicitanții eligibili sunt intreprinderile mici, mijlocii si mari, inregistrati legal in Romania in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si care iși desfășoară activitatea în Romania și se încadrează în categoria de IMM conform Legii 346/2004.

Condiţii specifice de participare:

Fiecare solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte.

Tipuri de proiecte pentru care se acordă finanțare:

 • – Proiecte cu un grad adecvat de inovare care sa duca la crearea de noi capacități de producție sau extinderea unora (proiecte initiate in domenii care sa ducă la întărirea pozitiei intreprinderilor pe piata interna si externa, inclusiv prin crearea de noi relatii productive si comerciale);
 • – Proiecte pentru companiile care vor sa implementeze noi produse sau servicii (investitii in utilaje si tehnologii care sa duca la diversificarea productiei prin fabricarea de produse noi, superioare calitativ si eficiente din punct de vedere al consumurilor energetice);
 • – Proiecte ce implica modernizarea si dezvoltarea intreprinderilor prin investitii în echipamente si utilaje de producție.
 • – Proiecte ce implică demararea unei noi unități sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate sa nu fie identică sau similara cu activitatea desfasurata anterior in unitatea respectiva;
 • – Proiecte ce implică achizitionarea de active apartinând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achizitionată de un investitor care nu are legătura cu vânzătorul, cu conditia ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similara cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achizitie;

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data ultimei plăți efectuate de beneficiar (în conformitate cu prevederile contractului) dar nu va depasi 31.12.2015.

           Cheltuieli eligibile:

În cadrul acestei operațiuni sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

1. Cheltuieli pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:

 • – Achizitia de instalatii si echipamente – cu exceptia leasingului financiar
 • – Achizitia – cu exceptia leasing-ului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (doar pentru codul CAEN B – Industria extractiva- produse neenergetice).

2. Cheltuieli pentru achiziția de imobilizări necorporale – cu excepția leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:

 • – Aplicații informatice strict legate de proiect
 • – Brevete, licențe și know-how, soluții tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producție și cerintele manageriale ale intreprinderii, toate legate direct de procesul de producție aferent proiectului.

3. Cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanță, numai pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de proiecte este de 267 milioane lei (contravaloare a 60 Meuro).

a) 17.800.000 milioane lei (echivalent in lei a 4 Meuro) pe proiect pentru intreprinderi mari pentru investitii
b) 6.675.000 milioane lei (echivalent in lei a 1,5 Meuro) pe proiect pentru IMM pentru investitii
c) maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent in lei) pe proiect pentru consultanta in favoarea IMM-urilor.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este până la 22 noiembrie 2014.

Depunerea cererilor de finanțare se face on-line, la adresa http://fonduri.mcsi.ro, începând cu ora 9.00 a primei zile de înregistrare si până la ora 14.00 a ultimei zile de inregistrare

 ATENȚIE!!! Acesta este doar un rezumat al programului, vă recomandăm să consultați varianta completă a ghidul solicitantului și anexelor ghidului.

Ghidul solicitantului POS CCE OP.1.1.1  

Anexe la ghid

POSCCE – Fonduri nerambursabile pentru investiții în IMM-uri și intreprinderi mari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.