Facilităţi pentru studenţii care vor să deschidă o firmă

Studentii care doresc să-şi întemeieze o afacere proprie, sunt incurajati de statul roman, care vine în sprijinul studenţilor cu o serie de facilităţi şi reduceri de taxe.

Astfel, studenţii cetăţeni români, care care doresc să înfiinţeze o firmă în timpul anilor de studio la facultate, trebuie să prezinte următorele documente:

 • Copie de pe B.I./C.I./Paşaport- asociat unic/asociaţi;
 • Copie de pe B.I./C.I./Paşaport- administrator/administratori;
 • Copie de pe Actul de Spatiu pentru stabilirea sediului social: contractul de închiriere, (subînchiriere), de comodat etc. însotită de o copie de pe actul de identitate al proprietarului imobilului;
 • Trei variante pentru denumirea intreprinderii;
 • O adeverintă eliberată de secretariatul instituţiei de învăţământ superior acreditate care atestă faptul ca solicitantul îndeplineşte toate conditiile legale pentru a putea beneficia de reducerile de tarife şi taxe la constituirea unei firme.

Înainte de a demara procedura de obtinere a tuturor actelor necesare pentru înmatricularea unei firme, studenţii vor fi nevoiţi să îndeplinească următoarele condiţii legale pentru a beneficia de facilităţile acordate, şi  reducerea taxelor de inregistrare:

 • Să nu depăşească vârsta de 30 de ani;
 • Să urmeze cursurile de lungă sau scurtă durată ale unei institutii de învăţământ superior acreditate de stat sau particular;
 • Să se afle cel putin în anul II de studiu şi să îndeplinească toate obligaţiile prestabilite de senatul universităţii respective (Să fie integralişti, cu taxele de şcolarizare la zi, etc);

H.G. nr. 166/2003 precizează faptul că studentii cu cetăţenie străină nu vor beneficia de facilităţile acordate studentilor români.

Care sunt facilităţile acordate pentru studenţii români ?

Studenţii care îndeplinesc toate condiţiile, şi vor să pătrundă în lumea afacerilor, vor beneficia de scutiri la următoarele taxe si tarife:

 • Taxele pentru autorizarea functionării solicitate comerciantilor la înfiintarea societăţii;
 • Taxele pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a înmatriculării pronunţate de judecătorul delegat de la Registrul Comertului de pe lângă tribunal;
 • Taxele pentru seriviciile de asistenţă oferită de angajaţii Oficiului National al Registrului Comertului;
 • Tarifele pentru înregistrarea firmei efectuate la oficiile Registrului Comertului;
 • Tarifele pentru obtinerea autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice în mod independent eliberate de administraţia publică locală.

Concret, care sunt costurile pentru înfiinţarea firmei de către studenţi?

Facilitătile prezentate mai sus nu includ taxa pentru verificarea si rezervarea firmei ;i a emblemei respectiv taxa judiciară de timbru si timbru judiciar. Aceste taxe neincluse costă aproximativ 100 de lei, la care se va adăuga capitalul social minim care trebuie depus la deschiderea firmei – si anume 200 de lei. Deci, studenţii vor scoate din buzunar în jur de 300 de lei pentru înfiinţare unei firme, în timp ce fără aceste facilităţi ar plăti aproximativ 800 de lei.

De aceste facilităţile H.G. nr. 166/2003 se poate beneficia o singură dată, de un student/grup de studenţi care îndeplinesc condiţiile.

Un aspect extreme de important de reţinut este că în situatia în care intervine cesionarea totală sau parţială a acţiunilor sau a părţilor sociale în termen de 3 ani, fondatorii societăţii vor fi obligati sa restituie integral suma reprezentând totalitatea reducerilor de taxe acordate la înfiinţarea firmei respective.


 

Facilitati pentru studenti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.