UPDATE 26 Martie 2020!
Guvernul a decis simplificarea declarației pe proprie răspundere și a adeverinței eliberate de angajator, în privința datelor care necesită a fi completate. Cele două documente sunt necesare pentru a justifica deplasarea în afara locuinței în această perioadă. Iată mai jos cele 2 modele, pe care le puteți descărca, completa pe calculator și apoi imprima și semna. Declarațiile pot fi completate și manual, nu doar pe calculator!

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE MODEL NOU! DESCARCĂ

ADEVERINȚĂ PENTRU ANGAJATORI MODEL NOU! DESCARCĂ

Datorită situație generate de pandemia provocată de noul coronavirus, printre măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 pe teritoriul României,
Ministrul Afacerilor Interne, a emis Ordonanța Militară nr.3 din data de 24 martie 2020. Printre măsurile impuse de această ordonanță, se numără următoarele:

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoanevârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afaraintervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Textul integral al Ordonanței Mililtare nr.3 îl puteți citi pe:
https://www.mai.gov.ro/ordonanta-militara-nr-3-din-24-03-2020-privind-masuri-de-prevenire-a-raspandirii-covid-19/

Deci, începând cu data de 25 martie 2020, ora 12:00, pentru deplasarea în afara domiciliului, în interes de serviciu aveți obligația de a deține legitimație de serviciu sau o adeverință eliberată de angajator (după NOUL model oficial, care se poate descărca de la începutul acestui articol), respectiv, pentru deplasarea în interes personal, declarație pe proprie răspundere (după NOUL model oficial, care se poate descărca de la începutul acestui articol), care să conțină scopul deplasării, ziua, data și ora.

Mențiuni: modelele de declarație pe proprie răspundere noul model oficial (
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE MODEL NOU! DESCARCĂ ) și adeverința pentru angajatori, noul model oficial (
ADEVERINȚĂ PENTRU ANGAJATORI MODEL NOU! DESCARCĂ ), se pot descărca pe calculator, în format .PDF editabil, se completează, apoi se imprima, și se semnează sau se poate tipări necompletată, în mai multe exemplare și completa de mână, în funcție de nevoie.

Declarația se poate scrie și integral de mână, cu condiția să respecte modelul oficial. Totodată, declarația/adeverința completată și semnată este valabilă pentru a fi prezentată organelor de control, și în format digital, de exemplu pe smartphone.

Model de declarație pe proprie răspundere, pentru deplasare, cf. Ordonanței Militare nr.3 din 24.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. MODEL NOU!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.