Înfiinţarea unei societăți SRL-D este similară înființării unui SRL, cu câteva diferențe, și în mod normal ar trebui să nu dureze mai mult de 3 – 5 zile lucrătoare.

srl d logo.jpgCa si principală diferență față de un SRL, în cazul SRL-D, trebuie prezentată și o declarație pe propria răspundere de către fondator/fondatori, din care să rezulte că anterior datei înmatriculării societății în Registrul Comertului, nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar/asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei intreprinderi constituite în spațiul economic european;

În principiu soluția înființării unui SRL-D era dedicată pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, care doreau să îşi deschidă prima lor afacere, de aceea “D” de la debutant, urmând să beneficieze de anumite facilități oferite de stat, precum și posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile în procent de maxim 50% din totalul unei investiții – dar nu mai mult de 10.000 de euro, prin perevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2011

Odată cu aprobarea Legii nr. 97/2014, s-a renunțat la criteriul de vârstă, astfel orice întreprinzător debutant în afaceri va putea beneficia de facilităţile oferite de stat prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor , urmând ca prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2011 să nu se mai aplice doar în cazul tinerilor întreprinzători  în vârstă de cel mult 35 de ani, ci tuturor întreprinzătorilor debutanţi în afaceri, indiferent de vârstă.

Actele necesare deschiderii unui SRL-D, documentele pe care trebuie să le aibă întreprinzător, paşii ce urmează a fi făcuţi dar şi costurile sau cheltuielile înfiinţării unui SRL-D le puteţi vedea în rândurile în care urmează.

            Actele necesare înfiinţării unui SRL-D sunt:

–          contract de comodat pentru sediul social,

–          acordul vecinilor – dacă sediul social va fi la bloc.

–          actul constitutiv al societății,

–          cerere pentru rezervarea denumirii firmei, care se obţine de la Registrul Comerţului,

–          chitanţa care atestă depunerea capitalului social (minimum 200 de lei) şi o serie de formulare pe care le veți primi şi completa pe loc la Registrul Comerţului.

Chiar dacă taxele la Registrul Comerţului pentru înfiinţarea unui SRL-D sunt zero,  sunt o serie de costuri cu 1 timbru fiscal de 4 lei, dosaru cu şină, pentru depunerea documentelor la Registrul Comerţului, etc.

 Etapele pentru înfiinţarea unui SRL-D sunt:

E1) – Prezentarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţului în care va fi  sediul social al firmei, pentru depunerea cerererii de rezervare a numelui firmei. Trebuie pregătite cel puţin 3 – 5 variante de denumire a firmei. În mod normal,  rezervarea denumirii firmei se obține pe loc.

E2) – Se completează şi se încheie contractul de comodat şi actul constitutiv al firmei (ATENȚIE! la SRL-D sunt admise maxim 5 grupe CAEN) şi împreună cu rezervarea denumirii se merge la o bancă pentru depunerea capitalului social al firmei.

E3) – Cu chitanţa care atestă plata capitalului social, precum şi cu celelalte documente (act constitutiv, contract de comodat, copie după actul de proprietate al celui cu care ați încheiat contractul de comodat) mergeți din nou  la Registrul Comerţului, unde veți completa formularele necesare dosarului de înfiinţare a firmei. Aceste documente le primiți de la biroul de Informaţii al Registrului Comerţului. În orice oficiu al Registrului Comerţului se găsesc toate aceste formulare şi completate sub formă de exemplu/model de completare, fiind de ajutor pentru completarea corectă a forumularelor. Se va atașa si o dovadă de proprietate a spațiului pe care s-a încheiat contractul de comodat.

E4) – Cu dosarul completat, vă prezentați la ghişeul destinat depunerii acestuia.

Teoretic, după 3 zile, dacă nu sunt probleme în dosar, actele oficiale ale firmei ar trebui să fie gata, putând fi ridicate de la Registrul Comerţului.

E5) Odată obţinute actele oficiale ale firmei, se poate merge la orice magazin specializat pentru realizarea unei ştampile.

ATENȚIE!!! Una din obligaţiile SRL-D, este ca în termen de 30 zile de înfiinţare, să înştiinţați Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri printr-un email către Oficiul teritorial de care aparţine noua firmă. Acesta trebuie să conţină o copie după CI a întreprinzătorului, copie a Certificatului de Înregistrare şi o notificare scrisă, de înştiinţare, semnată şi stampilată.

În cazul înfiinţării unui SRL normal, procedura este aproape identică, diferenţa principală constând în plata unor taxe de înfiinţare (de aproximativ 500 de lei).

Înfiinţare SRL-D

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.