Bani 100% nerambursabiliProgramul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Status Program: NELANSAT

Valoare finanțare: minim 25.000 – maxim 200.000 euro


Care este obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții ?

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională[1] . Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.

Care este suma minimă și maximă care poate fi solicitată ?

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între:

  minim 25.000 și maxim 200.000 de euro.

Rata de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este de 4,43 Lei/Euro.

Prin acest apel de proiecte sunt finanțate proiecte în baza Schemei de ajutor de minimis, ceea ce înseamnă că valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordată unei intreprinderi unice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, este de 200.000 de euro, intensitatea ajutorului fiind de 100%.

În cazul intreprinderilor care efectuează transport rutier de marfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.

Ce tip de activități sunt sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții?

Principala activitate sprijinită prin intermediul acestei priorități de investiție vizează:

– Construirea/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii ale microintreprinderilor

–  Dotare cu active corporale și necorporale.

 Cine poate să acceseze aceste fonduri ?

Solicitanții eligibili sunt: microintreprinderile (care au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei). Microintreprinderile pot fi constituite în una dintre urmatoare forme de ortganizare:  SRL, SNC, SCS, SA, SCA, cooperative. 

ATENȚIE! Sunt excluse de la finanțare următoarele forme de organizare: PFA, II, IF, CMI. 

ATENȚIE! Doar activitățile de producție și servicii vor fi finanțate.

Lista activităților eligibile (clasele CAEN) a fost publicată impreună cu ghidul consultativ.

ATENȚIE! La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă deja domeniul de activitate vizat de investiție, autorizat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului.

ATENȚIE! O singură activitate se finanțează. Activitatea poate fi principală sau secundară.

Fonduri nerambursabile 100%

Locul de implementare a proiectului trebuie să fie in mediul urban, adică:

 –   Orașele si municipiile din România

–    Satele care din punct de vedere administrativ-teritorial aparțin de orase, si nu de comune.

ATENȚIE! Microintreprinderile sunt eligibile si dacă sediul lor social este în mediul rural – condiția obligatorie fiind ca locația de implementare trebuie să respecte criteriul privind realizarea investiției în mediul urban (oraș/municipiu).


Cum pot accesa aceste fonduri? Care sunt condițiile obligatorii? Ce pot face cu banii primiți? Care sunt criteriile de evaluare? Vezi toate aceste detalii AICI


200.000 de euro nerambursabili 100%, pentru firmele mici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificare * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.